Boy uzatma ameliyat çeşitleri nelerdir?

Boy uzatma ameliyatlarında kullanılan pek çok farklı yöntem vardır. Kliniğimizde yenilikçi teknolojiler ve deneyimli uzman kadromuz ile hastalarımızın durumuna bağlı olarak en uygun yöntemi belirleyip, başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirmekteyiz.

İlizarov (halka veya sirküler fiksatör) yöntemi: 

Boy uzatma ve deformite düzeltme cerrahisinde bir devrim olarak kabul edilmektedir.  Yapılan çalışmalarla  boy uzatmasında İlizarov tarafından geliştirilen halka sistemlerin kullanımının bir çok avantaj sunduğu tespit edilmiştir.

Bu yöntem, planlaması doğru yapılmış olgularda, özellikle kısalık ile birlikte bacaklarında deformite -eğrilik- bulunan hastalarda çok başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.  Ancak gerek cihazı oluşturan çok sayıda tel ve vidanın uzun süre hastayla birlikte kalmasına bağlı olarak enfeksiyon gibi durumlara yol açma ihtimali ile günlük yaşam komforunu azaltması, gerekse mevcut cihazlar çıkarıldığında hastanın cildinde diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha fazla yara izi kalması sebebi ile genellikle bu yöntem “kozmetik” amaçlı olan cerrahilerde tercih edilmemeye başlanmıştır.

Monolateral (düz) fiksatörler: 

İlizarov yönteminde karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla son yıllarda halka şeklinde değil de her iki bacağın tek tarafına yerleştirilen sistemler geliştirilmiştir. Bu cihazlar çok çeşitli şekillerde olabilir ancak temel felsefe tüm cihazlarda aynıdır.

Bu noktada ameliyatı olacak kişilerin, uygulanacak sistemi seçerken bu işlemi uygulayacak olan hekimin yöntemlerle ilgili deneyimine dikkat etmesinde yarar olacağı gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta tek taraflı sistemler konforu artırmasına rağmen sirküler fiksatörler gibi yine vücut dışında kalan cihazlar olduğu için hasta konforunu maalesef mükemmel hale getirememektedir.

Kombine sistemler (çivi üzerinden fiksatör ile uzatma): 

Hasta konforunu artırmak için hem dışarıdan hem de içeriden sistemlerin kombine şekilde uygulandığı yöntemdir. Bu yöntemin en önemli avantajlarından birisi tedavi süresini kısaltmasıdır. Örneğin 5 cm’lik bir  uzatmada tek başına dışarıdan konulan cihazların (fiksatörlerin) kemik kaynaması görülene kadar; yaklaşık 5-8 ay kalması gerekir.

Kombine sistemlerde ise bu süre yaklaşık iki aya inmektedir. Uzatma işlemi bittiği anda dışardan görülen fiksatör çıkartılarak içerideki çivi desteği ile kemik gelişmesinin tamamlanması beklenebilir. Ekonomik olarak sadece dışarıdan kullanılan sistemlere göre daha pahalı, sadece vücut içine uygulanan manyetik sistemlere göre ise daha ekonomiktir.

Ayrıca bu sistemler daha stabil olduğundan hasta ameliyatın hemen ertesi gününde bacakları üzerine yük vererek yürüyebilmektedir. Bu tarz sistemlerin dezavantajları ise; yalnızca dışarıdan olan sistemlere göre ameliyat süresinin bir miktar daha uzun olması ve cerrahi tekniğinin tecrübe gerektiriyor olmasıdır. Bu bağlamda bu yöntemi seçecek olan bireyler ile daha önceki tecrübelerin paylaşılması ve karşılıklı “güven”e dayalı bir hasta-hekim ilişkisi kurulması önemlidir. Son olarak da bu yöntemlerde enfeksiyon riski sadece içeriden uygulanan manyetik sistemlere göre bir miktar daha yüksektir.

Motorize çivi yöntemi (kemik içine uzaktan kumanda ile uzama sağlayan manyetik sistemlerin yerleştirilmesi): 

Teknolojik gelişmelerle birlikte dışarıdan kullanılan sistemlere olan gereksinimi tamamen ortadan kaldıran ve uzaktan kumanda sistemi ile uzayabilen çiviler kullanıma sunulmuştur. Burada en önemli avantaj estetik olarak yara izinin diğer yöntemlere göre çok az olması ve hastanın konforunun artmasıdır. Özellikle bir an önce işine dönmek isteyen hastalara bu yöntem önerilmektedir.

Cerrahi sonrası ağrılar diğer yöntemlere benzer. Ancak bu yöntemde dışarıdan görünen herhangi bir cihaz olmadığı için hasta daha rahat hareket edebilir ve hareket kazanılması diğer yöntemlere göre hızlı gerçekleşir. Ayrıca dışarıdan cilt ile temas eden herhangi bir cihaz olmaması sebebi ile enfeksiyon riski de diğer yöntemlere göre daha azdır. En ideal “kozmetik” boy uzatma yöntemi olan bu yöntemlerin en büyük dezavantajı manyetik çivilerin fiyatlarının yüksek olmasıdır. Ancak teknoloji geliştikçe bu maliyetlerin de zamanla azalacağına inanılmaktadır.

Boy uzatmada seçilecek olan yönteme nasıl karar verilir?

Boy uzatma cerrahisinde, bireyin kemik kalınlıklarına, kemik yapısına ve sağlık durumuna bakılıp en az risk alarak uzatılabilecek miktar ve yöntem seçilmelidir. Seçilecek yönteme karar verirken kişi tüm cerrahi yöntemleri, bu yöntemlerin avantajlarını, dezavantajlarını  ve kendisine hangi yöntemin daha uygun olup olmadığını hekimi ile görüşmelidir.