Deformite Tanı Aşaması

Tanı için öncelikle fizik muayenede deformite bölgesi belirlenir. Deformitenin görüldüğü kemik çevresindeki eklemlerdeki hareketler incelenir. Ardından mevcut bölgenin radyolojik değerlendirmesi yapılır.

Bu aşamada çoğunlukla röntgen çekimleri yeterli olmakla birlikte, kompleks deformitelerin değerlendirilmesinde veya cerrahi planlaması için zaman zaman bilgisayarlı tomografi (BT) ile 3 boyutlu değerlendirme yapılabilmektedir. Ayrıca kalsiyum, fosfor gibi kemik gelişimi ve metabolizması ile ilgili kan parametrelerine bakılabilir. Şüphelenilen durum ile ilgili detaylı kan testleri yapılır. Sorunun büyüklüğüne göre gerekirse endokrinoloji bazen de genetik bölümüne hastalar yönlendirilir. Bu bölümlerle ortak çalışarak hastanın rahatsızlığının doğuştan gelip gelmediği, hormon eksikliğine bağlı olup olmadığı gibi kriterler değerlendirilir ve tedavi bu bilgiler ışığında belirlenir.