Prof. Dr. Muharrem İnan

Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi ve ardından Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. İtalya, Amerika ve Rusya’da farklı hastanelerde deneyim kazandı. 2006 – 2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında çocukların ortopedik problemlerine multidisipliner bir bakış açısı ile çözümler sunmak, alana hekim ve uzmanlar yetiştirmek, bilimsel çalışmalar yapmak, yayınlar çıkarmak ve tecrübelerimizi daha geniş kitleler ile paylaşmak için Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi’ni kurdu. Çalışmalarını; Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi’nde sürdürüyor.

Ortopedi alanında 70 bilimsel yayına katkı sağladı ve 7 farklı ödüle layık görüldü. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nde üye, TOTBİD Çocuk Ortopedi Şubesi’nde Yönetim kurulu üyesi, Türk – ASAMİ’de Kurucu Üye, International ASAMİ’de üye, Kalça Koruyucu Cerrahi Derneği’nde yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfında Mütevelli Heyeti Üyelikleri var.